Home >> Carti >> DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a

Cartea "DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a"

DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a
DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a

DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a     Prin tematica abordatã în lucrarea de faþã ne-am rezumat, preferenþial, la problemele pe care profesorii de fizicã ºi societatea în general le au pe agenda de lucru, în aºteptarea unor soluþii viabile, mult aºteptate, prin care reforma în învãþãmântul românesc sã nu vicieze în vreun fel tradiþia predãrii-învãþãrii fizicii, iar aceasta sã nu fie un obstacol insurmontabil în calea realizãrii reformei. Problematicile luate în discuþie pentru fizica “ºcolarã” sunt: procesul de învãþãmânt, educaþie, instruire, învãþare, curriculum ºcolar, asigurarea punþilor între diferite discipline, aspecte privind...

ISBN: 978-606-635-709-8
Editura: Editura ELSE
An apartie: 2021
Pagini: 290
Format: A4
Pret : 50 RON
Descriere


     Prin tematica abordatã în lucrarea de faþã ne-am rezumat, preferenþial, la problemele pe care profesorii de fizicã ºi societatea în general le au pe agenda de lucru, în aºteptarea unor soluþii viabile, mult aºteptate, prin care reforma în învãþãmântul românesc sã nu vicieze în vreun fel tradiþia predãrii-învãþãrii fizicii, iar aceasta sã nu fie un obstacol insurmontabil în calea realizãrii reformei. Problematicile luate în discuþie pentru fizica “ºcolarã” sunt: procesul de învãþãmânt, educaþie, instruire, învãþare, curriculum ºcolar, asigurarea punþilor între diferite discipline, aspecte privind educarea creativitãþii elevilor, instruirea constructivistã, tratarea diferenþiatã a elevilor, obiectivele studierii fizicii în învãþãmântul preuniversitar, conþ

DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a  


     Prin tematica abordatã în lucrarea de faþã ne-am rezumat, preferenþial, la problemele pe care profesorii de fizicã ºi societatea în general le au pe agenda de lucru, în aºteptarea unor soluþii viabile, mult aºteptate, prin care reforma în învãþãmântul românesc sã nu vicieze în vreun fel tradiþia predãrii-învãþãrii fizicii, iar aceasta sã nu fie un obstacol insurmontabil în calea realizãrii reformei. Problematicile luate în discuþie pentru fizica “ºcolarã” sunt: procesul de învãþãmânt, educaþie, instruire, învãþare, curriculum ºcolar, asigurarea punþilor între diferite discipline, aspecte privind educarea creativitãþii elevilor, instruirea constructivistã, tratarea diferenþiatã a elevilor, obiectivele studierii fizicii în învãþãmântul preuniversitar, conþinutul ºtiinþific, strategiile didactice care familiarizeazã elevii cu procesul cunoaºterii ºtiinþifice, activitatea didacticã desfãºuratã în laboratorul de fizicã (mijloace de învãþãmânt vechi ºi noi), instruirea asistatã de calculator ºi învãþarea fizicii, proiectarea ºi planificarea activitãþii didactice, evaluarea ºi reglarea activitãþii didactice în procesul de predare-învãþare ºi, nu în ultimul rând, conþinuturile pentru fizicã din programele pentru concursul naþional unic de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învãþãmântul preuniversitar ºi pentru obþinerea gradelor didactice.

     Competenþa ºi eficienþa activitãþii didactice a unui profesor sunt strâns corelate cu nivelul cunoºtinþelor sale profesionale: de specialitate ºi metodice. Din acest punct de vedere, fizica, ºtiinþã a naturii care cunoaºte o rapidã evoluþie, impune o permanentã perfecþionare a profesorilor. Aceastã activitate trebuie sã vizeze atât domeniul cunoºtinþelor de fizicã, dar în egalã mãsurã, ºi o perfecþionare metodicã, absolut necesarã pentru gãsirea unor soluþii optime de restructurare a fizicii. Desigur, se poate invoca existenþa unei anumite inerþii în ceea ce priveºte acomodarea conþinuturilor cu ultimele rezultate teoretice ºi experimentale ale ºtiinþei. Nu este posibil transferul imediat al unor rezultate din domeniul cercetãrii în domeniul didactic, este necesarã o perioadã de decantare, de discernere a elementelor esenþiale. Totuºi, profesorul de fizicã trebuie sã fie la curent cu evoluþia disciplinei pe care o predã, trebuie sã fie capabil sã ofere elevilor o imagine globalã asupra fizicii “ºtiinþã”. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât elevii sunt din ce în ce mai interesaþi de domenii de vârf ale ºtiinþei ºi tehnicii, iar profesorul de fizicã este, în cele mai multe cazuri, omul de la care sperã sã primeascã rãspunsuri competente.

     Pentru a stabili locul ºi rolul profesorului de fizicã în procesul instructiv-educativ, am analizat caracteristicile ºi componentele procesului de predare-învãþare la fizicã în învãþãmântul preuniversitar. Aceastã analizã se referã la urmãtoarele aspecte:

     a) Aspectul funcþional – este legat de obiectivele instruirii. Punctele pe care le-am vizat cu claritate sunt:

     • Volumul ºi nivelul de cunoºtinþe pe care le dorim la elevi (ce sã cunoascã elevii?).

     • Priceperile ºi deprinderile practice, sau modificãrile comportamentale pe care le vom imprima elevilor (ce sã facã elevii?).

     • Acumulãrile în planul trãirilor afective, al înþelegerii lumii înconjurãtoare (ce sã înþeleagã elevii?).

     b) Aspectul structural – vizeazã analiza resurselor umane ºi materiale care pot fi implicate în procesul de învãþare la fizicã. Resursele umane sunt alcãtuite din profesor, coordonatorul activitãþii de învãþare ºi elevul, care trebuie situat în centrul procesului menþionat astfel încât sã devinã propriul sãu agent formativ. Succesul este decisiv determinat de relaþiile interumane dintre cei doi agenþi coautori ai învãþãrii: profesorul ºi elevul. Alãturi de resursele umane, procesul instructiv-educativ la fizicã are în vedere mijloacele de învãþãmânt ºi materialele didactice utilizate, formele de organizare a activitãþii precum ºi conþinuturile.

     c) Aspectul operaþional – se referã la strategiile de acþiune ºi modalitãþile concrete de finalizare a obiectivelor / competenþelor. Prin demersul realizat am acordat o atenþie deosebitã aspectului operaþional al învãþãrii la fizicã, abordând urmãtoarele elemente principale:

     • Activitatea efectivã de predare, activitate care, prin complexitatea ei, se ridicã mult deasupra simplei transmiteri de informaþii.

     • Metodele ºi strategiile didactice, cu accent pe metodele activ-participative ºi strategii preponderent euristice.

     • Activitatea de evaluare a cunoºtinþelor dobândite de elevi, în vederea asigurãrii unui proces de învãþare eficient.

     Consideraþiile ºi sugestiile propuse sunt rezultatul consultãrii bibliografiei de specialitate, metodice ºi psihopedagogice, al aplicãrii ultimelor cercetãri din domeniul vast al ºtiinþelor educaþiei cu referire la procesul de proiectare-realizare-evaluare-reglare, dar ºi al observaþiilor sistematice efectuate în practica instruirii la fizicã, al experienþei didactice acumulate în timp.

     Deoarece încercãrile de modernizare, de perfecþionare ºi de gãsire a unei soluþii optime sunt tot mai frecvente ºi tot mai profunde, ne-am propus, sã pãstrãm un grad de acurateþe ºtiinþificã pentru a realiza o sintezã comprehensivã, prin care sã contribuim la formarea ºi dezvoltarea unor competenþe psihopedagogice ºi metodice utile actualilor ºi viitorilor profesori de fizicã din învãþãmântul preuniversitar, deoarece profesorul este cel care, având în vedere complexitatea tuturor acestor aspecte implicate de o instruire eficientã, trebuie sã se situeze în centrul procesului ºi sã catalizeze acþiunile desfãºurate în ºcoalã.

     Avem speranþa cã exerciþiul pe care ni l-am asumat prin scrierea acestei cãrþi, care abundã prin multitudinea ºi varietatea exemplelor, poate deveni util în pregãtirea ºi perfecþionarea profesorilor de fizicã, ºi, totodatã, poate fi o punte care sã genereze discuþii, care sã conducã, prin abordãri active ºi critice asupra conþinuturilor la adoptarea unor comportamente didactice de tip creator.lector univ. dr. George Stoenescu şi prof. dr. Gabriel Florian

- mai multe detalii -

Pret(TVA inclus)
 
50 RON
Comanda acum de la Editura ELSE DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a
Va rugam completati campurile goale marcate cu chenar rosu.
  • 1. Date identificare
  • 2. Adresa de livrare
  • 3. Finalizare

Pas 1: Date de identificare - folosite in procesul de facturare-livrare Nu vor fi facute publice sub nicio forma

Pas 2: Adresa de livrare Informatiile vor fi folosite doar pentru livrarea coletului

Pas 3: Procesare comanda Va rugam asteptati!


Editura ELSE detalii de livrare:
• Taxele de livrare -
- Pentru comenzi cu valoare mai mare de 200 lei taxele postale sunt suportate de editura (ridicare colet de la oficiu postal).
- Pentru comenzi cu valoare mai mare de 300 lei taxele postale sunt suportate de editura (livrare domiciliu).
- Pentru comenzile mai mici de 200 lei se percepe o taxa suplimentara de 20 lei (ridicare colet de la oficiu postal) sau 30 lei (livrare domiciliu).
- Pentru comenzile mai mici de 300 lei se percepe o taxa suplimentara de 30 lei (livrare domiciliu).

Editura acorda discount de:
- 10% pentru comenzi intre 11-20 de exemplare;
- 15% pentru comenzi intre 21-50 de exemplare;
- 20% pentru comenzi intre 51-100 de exemplare;
• Mod de plata -
- ramburs prin Posta Romană

101 PROBLEME C++ - CLASA A X-A - Ediţia a II-a revizuită pentru Code::Blocks

Pret de la: 22 RON
ISBN: 978-606-635-206-2
Editura: Editura ELSE
An aparitie: 2015   Pagini: 108   Format: A5

Afirmatiile pozitive

Pret de la: 18 RON
Autor: Louise L. Hay
ISBN: 978-606-8080-46-8
An aparitie: 2011   Pagini: 112   Format: 14,5 x 16,5

ALEGERI CARE ITI SCHIMBA VIATA

Pret de la: 32 RON
Autor: Hal Urban
ISBN: Amaltea 52
Editura: AMALTEA

Algebră - ciclul inferior al liceului

Pret de la: 15 RON
ISBN: 978-606-635-144-7
Editura: Editura ELSE
An aparitie: 2014   Pagini: 94  

ALGMATGHID IX

Pret de la: 15 RON
ISBN: 978-606-8276-11-3
Editura: Editura ELSE
An aparitie: 2011   Pagini: 71  

ALGORITMI – TEORIE ŞI APLICAŢII - Ediţia a II -a

Pret de la: 22 RON
ISBN: 978-606-635-127-0
Editura: Editura ELSE
An aparitie: 2014   Pagini: 96   Format: A5
Scrie recenzia sau spune-ne opiniile tale despre 'DIDACTICA FIZICII – ediţia a III-a'.
Cu ce ai ramas citind aceasta carte?

Carti electronice - eBooks
Cartea pe care o cauti
Partenerul saptamanii
Editura Adantis a aparut in lumea editoriala romaneasca din dorinta de a aduce iubitorilor de carte titluri noi si captivante care sa-i ajute sa-si descopere adevarata personalitate, cea de dincolo de barierele impuse de societatea actuala, si sa traiasca in armonie, intr-o lume mai buna.
Recomandari

Cum poti deveni somelier? - Învata arta degustarii în 10 lectii

Pret de la: 29.5 RON
ISBN: 9786065130999
Editura: HOUSE OF GUIDES
An aparitie: 2009   Pagini: 232   Format: 140 x 205 mm
Categorie: Manuscrise , Manuscrise

NOUA REVOLUTIE A BUNASTARII

Pret de la: 35 RON
ISBN: Amaltea 185
Editura: AMALTEA
Categorie: Manuscrise , Manuscrise

Puterea curativa a vinului

Pret de la: 23.5 RON
ISBN: House of Guides 48
Editura: HOUSE OF GUIDES
An aparitie: 2007   Pagini: 152   Format: 140x205 mm

Cartea de bucate a copiilor - Bucataria italiana

Pret de la: 20 RON
ISBN: House of Guides 8
Editura: HOUSE OF GUIDES
An aparitie: 2008   Pagini: 38   Format: 240x305 mm
Categorie: Manuscrise , Manuscrise

40 de idei pentru amenajarea baii: bugete mici, efecte mari

Pret de la: 10 RON
Autor: Marie Claire
ISBN: House of Guides 56
Editura: HOUSE OF GUIDES
An aparitie: 2008   Pagini: 96   Format: 165x235 mm

Bucatariile lumii - 60 de feluri principale

Pret de la: 31.5 RON
Autor: Marie Claire
ISBN: House of Guides 28
Editura: HOUSE OF GUIDES
An aparitie: 2008   Pagini: 128   Format: 165x235 mm
Categorie: Manuscrise , Manuscrise